آیا جراحی سینه بعد از جراحی سینه 100٪ یکسان است؟ لب مدل زندگی | کویتوس


اندازه و شکل هر دو سینه با زنان دیگر متفاوت است. از آنجا که نیمه کوچکتر همیشه پوست کمتری دارد و سعی می کند حجم بیشتری به آن اضافه کند ، قسمت بالای پل رشد می کند. یک تفاوت ایجاد کن این یک شمشیر دو لبه است و در مقایسه با تفاوت اندازه ای که در همه زنان مشترک است ، قابل توجه است. توجه داشته باشید که معمولاً نوک قفسه سینه ؛ لازم به ذکر است که جهت و محیط یکسان نیست. این بستگی به وضعیت بیمار دارد. این بیماری می تواند ناشی از اسکولیوز یا تغییر شکل ستون فقرات یا علل دیگر باشد و جراحی پروتز به تنهایی این شرایط را برطرف نمی کند. اگر یک سینه از سینه دیگر پایین تر باشد ، بعد از عمل نیز یکسان خواهد بود. هنگام انجام عمل جراحی پروتز ، جراح در صورتی که رحم روی تنه باشد ، موقعیت رحم را تغییر نمی دهد.
در نتیجه اگر بین دو بیمار تفاوتی وجود داشته باشد ، این تفاوت ها بعد از عمل متفاوت خواهد بود. معمولاً بعد از جراحی پروتز بیشتر روی بدن او تمرکز می کند ، بنابراین تفاوت ها می تواند باعث تمرکز بیشتر شود.

دیدگاهتان را بنویسید