معاهده مالیاتی جهانی با چالش های نوظهور در مناقشه ایالات متحده بر سر این توافق مواجه استاگر ایالات متحده به طور کامل مشارکت نکند ، به احتمال زیاد یک توافقنامه مالیاتی گسترده تر می تواند با موفقیت اجرا شود

دیدگاهتان را بنویسید