بریتانیا فهرست قرمزها را برای افزایش سفرهای هوایی حذف کرد


می خواهید بیشتر بخوانید؟

به عنوان یک مشترک شما دسترسی نامحدودی به همه مقالات LT + دارید. هنوز ثبت نام نکرده اید؟ یکی را که برای شما مناسب است انتخاب کنید بریتانیا لیست قرمز را برای افزایش سفرهای هوایی حذف کرد

به عنوان یک مشترک شما دسترسی نامحدودی به همه مقالات LT + دارید. هنوز ثبت نام نکرده اید؟ یکی را که برای شما مناسب است انتخاب کنید انگلیس برای تشویق سفرهای هوایی لیست قرمز را حذف کرده است.

دیدگاهتان را بنویسید