یک زن در جهان با آنیا فرنالد ، مدیرعامل مزرعه Belcampo – GABRIELLE REECE


به مجموعه کامل گوش دهید -> https://apple.co/3j5atac

مهمان امروز بنیانگذار درخشان Belcampo Anya Fernald است. او یک پنیر ساز زن است. کارآفرین او به جای مسافرت با یک مادر مجرد ، سفر شخصی خود را به اشتراک می گذارد. از آنجا که اشتیاق و باورهای ثابت ناپذیر او مسری است ، او بر انجام کار صحیح متمرکز است بدون اینکه به او فرصتی بدهد تا متوجه کارهایی که رقبایش انجام می دهند ، شود. همانطور که پیش می رویم ، به جوانب مثبت و منفی تجارت و معیشت نگاه می کنیم و آنیا نمونه ای زنده از شکل امید به آینده را ارائه می دهد. خوش بگذره

دیدگاهتان را بنویسید