ژانویه توسط جسیکا ترنبول از TFE South Riding


جسیکا ترنبول از TFE South Riding عضو ماه ژانویه ما است. جسیکا یک مادر مجرد در اواخر چهل سالگی و یک زن شلوغ است. او تا اواخر سی سالگی تمرینات خود را آغاز نکرد و تناسب اندام را تا اوایل سال 2020 در اولویت قرار نداد. او یکی از بنیانگذاران TFE South Riding بود و متأسفانه در سال اول خود فقط یک یا دو بار این کار را انجام داد.

منبع:

دیدگاهتان را بنویسید