افزایش وزن برای زنان باردار


تغذیه مناسب یکی از ارکان یک زندگی سالم است و حتی در مواقع خاص از اهمیت بیشتری برخوردار است. بارداری یکی از مهمترین و مهمترین دوران برای یک زن است. این به این دلیل است که غذایی که می خوریم باید همزمان نیاز مادر و جنین را برآورده کند. برای زنان مهم است که وزن مناسب را در دوران بارداری بپردازند و آن را در فاصله مناسب نگه دارند. کنترل افزایش وزن در دوران بارداری و تلاش برای حفظ وضعیت بدنی سالم می تواند نقش مهمی در سلامت جنین داشته باشد. عوامل زیادی در سلامت مادر و جنین دخیل هستند. در این مدت منبع خوبی از مواد مغذی است. کاهش وزن با خستگی و خستگی مداوم همراه خواهد بود. افزایش وزن مناسب با کاهش رشد جنین و زایمان زودرس ارتباط مستقیم دارد. آسیب عصبی بیشتر در نوزادان مادران چاق شایع است. زنان باردار باید تحت هر شرایط تغذیه ای (وزن طبیعی ، چاق ، چاق) وزن خود را افزایش دهند. در عین حال ، افزایش وزن در دوران بارداری یک شاخص قوی برای کنترل تغذیه است. مطالعات نشان می دهد میزان افزایش وزن توصیه شده در دهه های اخیر به طور چشمگیری تغییر کرده است. با این حال ، طبق طیف وسیعی از مطالعات امروزی ، افزایش وزن در دوران بارداری برای همه زنان یکسان نیست. بنابراین ، موسسه پزشکی آمریکا (IOM یا موسسه پزشکی) توصیه می کند که زنان باردار بسته به توده بدن خود وزن اضافه کنند. شاخص توده (BMI) ပိန် သူ، طبیعی برای زنان چاق و چاق ، 18-12.5 ؛ 11-16.5 ، همه افراد با وزن کمتر از 11.5-7 و 7 کیلوگرم باید این کار را انجام دهند.

نمودار افزایش وزن برای زنان باردار بالای 19 سال بر اساس شاخص وزن قبل از بارداری

BMI kg / m قبل از بارداری2 (شرایط تغذیه ای)

فاصله افزایش وزن (کیلوگرم)

افزایش وزن در 13 بارداری (کیلوگرم در هفته)

<18.5 (وزن سبک) 12.5-18 0.5
18.5-24.9 (عادی) 11.5-16 0.4
25-29.9 (چاقی) 7-11.5 0.3

30 – چاقی

7-9 0.2

کاهش وزن با خستگی و خستگی مداوم همراه خواهد بود. افزایش وزن باید تدریجی باشد. میانگین افزایش وزن در سه ماهه دوم و سوم در مادران غمگین 0.5 کیلوگرم بود. وزن طبیعی بدن 0.4 کیلوگرم. در مادران چاق 0.3 کیلوگرم و در مادران چاق 0.2 کیلوگرم در هفته است.

دیدگاهتان را بنویسید