35 هزار دام غیر مجاز از مراتع استان مرکزی بیرون رانده شدندسرهنگمنصور بهزاد نیاوی روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: با تلاش ماموران یگان حفاظت اداره کل منطقه در سال جاری 104 پرونده مربوط به چرای غیرمجاز دام در مراجع قضایی منطقه مرکزی تشکیل شده است. منابع طبیعی و آبخیزداری، این دام ها از مراتع رانده شده اند.

وی ادامه داد: بیشترین دام های رانده شده از مراتع استان مرکزی مربوط به شهرستان های زرندیه، ساوه، خمین و اراک بوده که از استان های همجوار به مراتع منطقه آورده شده است.

فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری منطقه مرکزی این تخلفات را شامل ورود دام مازاد بر مجوز چرای انفرادی، چرای خارج از فصل مشخص شده در مجوز و ورود دام می داند. دام دام بدون مجوز چرا در مرتع.

سرهنگ بهزادنیا گفت: احشام غیرمجاز از طریق گشت های یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان های منطقه مرکزی و گزارش های مردمی از طریق شماره تلفن های 1504 و سامانه 139 از مراتع این منطقه اخراج شده اند.

وی بیان کرد: دامداران برای چرای دام در مراتع منطقه مرکزی به تاریخ ورود و خروج دام درج شده در پروانه چرای دام خود توجه کرده و از ورود به مراتع منطقه خارج از این محدوده خودداری کنند. تاریخ.

فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری منطقه مرکزی از مردم خواست هرگونه ورود غیرمجاز دام به مراتع منطقه را از طریق تلفن تلف 1504 و سامانه 139 به اداره منطقه اطلاع دهند.

منطقه مرکزی با وسعت 29 هزار و 530 کیلومتر مربع تقریباً 1.82 درصد از مساحت کشور را به خود اختصاص داده است که 70 درصد آن را منابع طبیعی تشکیل می دهد.