30 زن فلسطینی در اسارت رژیم صهیونیستیبه گزارش ایرنا، این گزارش حاکی از آن است که از سال 1967 تاکنون حدود 17 هزار زن و دختر فلسطینی توسط نیروهای صهیونیست بازداشت شده اند.
اداره امور بازداشت و آزادی فلسطین اعلام کرد که در حال حاضر حدود 4700 فلسطینی از جمله 30 زن در زندان های رژیم صهیونیستی زندانی هستند.
به گزارش مرکز اطلاع رسانی فلسطین، از مجموع 30 زن فلسطینی، 2 نفر به نام های شروق البدان و بوشره الطویل در بازداشت موقت به سر می برند و تاکنون تفهیم اتهام نشده اند.
این گزارش می افزاید بیشترین دستگیری های زنان فلسطینی در سال جاری مربوط به منطقه قدس بوده است.
از میان این 30 زندانی، شروق داویات و شتیله ابو ایاد هر کدام به 16 سال زندان و عایشه افغانی و میسون الجبلی به 15 سال زندان محکوم شدند.
شش تن از اسرای زن فلسطینی نیز مجروح شدند و شرایط اسارت جعبیس خطرناک ترین آنها بود.
اولین زن زندانی فلسطینی، فاطمه برناوی از اورشلیم بود که در سال 1967 دستگیر و به حبس ابد محکوم شد و سرانجام در سال 1977 آزاد شد.