2 کاروان لجستیک نظامیان یانکی در داخل عراق عملکرد قرار گرفتندبه گزارش ایرنا به دلیل پایگاه خبری صابرین نیوز تکیه کن به نیروهای از دوام، این ۲ کاروان تکیه کن به ائتلاف در سراسر جهان در داخل قلمرو المثنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بابل عملکرد قرار گرفته شد.

گروه اصحاب کهف مسؤولیت این {حمله} را برعهده گرفته است.

اصحاب کهف در داخل بیانیه مطبوعاتی ای گفتن کرده است: در داخل استان های بابل را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل حد فاصل قادسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید المثنی، همراه خود 2 معامله بسته انفجاری 2 کاروان اشغالگران یانکی را منفجر کردیم.

در داخل بیانیه مطبوعاتی این گروه آمده است: در داخل چارچوب موضوع عملیاتی موسوم به قائم، مسؤولیت انهدام کاروان های یانکی در داخل بابل را انتخاب کنید و انتخاب کنید المثنی را برعهده می گیریم.

ستون‌های کمک ائتلاف یانکی به اصطلاح ضد داعش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایگاه‌های نیروی دریایی قرار است به آنها بروند در داخل عراق در تمام طول سال‌های جدیدترین عملکرد حمله ها متعددی قرار داشته است.

پارلمان عراق ۲ 12 ماه پیش در داخل مصوبه شخصی بر لزوم خروج نیروهای بیگانه به دلیل گرد و غبار این ملت تاکید کرد.

افراد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گردش‌های سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه‌های از دوام عراق در داخل رویداد‌های مختلف مخالفت شخصی را همراه خود یکپارچه اشغالگری آمریکا در داخل کشورشان گفتن کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواهان خروج نیروهای بیگانه به دلیل کشورشان شدند.