110 هزار میلیارد تومان بدهی قبلی دولت در سال جاری تسویه شده است


به گزارش ایرنا از وزارت امور اقتصادی و دارایی، خزانه داری کل کشور در راستای تامین مالی اقتصاد ملی با هدف کاهش اثرات تورم، امسال اقدام به انتشار و عرضه اوراق بهادار دولتی به روش های مختلف از جمله انتشار اسلامی می کند. اسناد خزانه و نگهداری 24 هفته عرضه اوراق بدهی بین بانک ها، موسسات اعتباری غیربانکی و موسسات مالی فعال در بازار سرمایه (مانند صندوق های سرمایه گذاری و شرکت های تامین مالی) و پنج سطح پذیره نویسی اوراق از طریق کارگزاری بانک مرکزی و سامانه ارزی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران

در این حراج پس از دریافت سفارش خرید اوراق از متقاضیان در سامانه بازار بین بانکی کارگزاری بانک مرکزی و مظنه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، در مجموع پنج میلیارد و 285 میلیون تومان اوراق به صورت نقدی فروخته شد.

نماد معاملاتی در فروش نقدی این دوره آراد 112 با سررسید تیر 1404، آراد 117 با سررسید تیر 1403 و آراد 119 با سررسید آبان 1406 می باشد که نرخ رسمی اوراق 18 درصد است.

بر اساس این گزارش، در مجموع 59 هزار و 98 میلیارد تومان از طریق انتشار اوراق نقدی، تقریباً 29 درصد از طریق بازار پول و 71 درصد از طریق بازار سرمایه تامین مالی شده است.

علاوه بر مبلغ ذکر شده در مجموع 35 هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی نیز منتشر شده است که به تدریج توسط دستگاه اجرایی به مشمولین تحویل خواهد شد.

در مقابل مبلغ 59 هزار و 98 میلیارد تومانی تامین شده از طریق انتشار اوراق نقدی در سال 1401، مبلغ 109 هزار و 532 میلیارد تومان برای تسویه اصل و سود این اوراق توسط خزانه داری کل کشور پرداخت شد. سالی که بر اساس آن میزان نقدینگی برداشت شده توسط دولت از طریق انتشار اوراق قرضه منفی است.

ظرفیت قانونی در سال 1401 برای انتشار اوراق مالی اسلامی با ضمانت نامه دولتی 146 هزار میلیارد تومان بوده که از این میزان 102 هزار و 300 میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی (شامل اوراق مرابحه عمومی و اسناد خزانه اسلامی) منتشر شده است.

110 هزار میلیارد تومان بدهی قبلی دولت در سال جاری تسویه شده است