11 فرد مشهور با بیماری روانی کلیسای خوب مبارزه می کنند


بهبود دیوانه وار

عکس Dragana Gordic از Shutterstock

اگرچه این سفر سلامت روانی در سراسر جهان سفر کرده است ، اما نگران کننده است. باز کردن و درخواست کمک در مواقعی که به مشکلات روانی نیاز داشتید ، هنوز مشکل بود.

و چرا اینطور است؟ ادراکات روانپزشکی مانع از درک بیشتر افراد در مورد این موضوع می شود. اما با تابش خورشید در زمان های تاریک تر ، مردم نیز ایده سلامت روانی و بیشتر از همه آنچه ما می توانیم انجام دهند را می پذیرند.

و همه اینها عمدتاً به خاطر دیگر افراد مشهور شجاع است که به رفع انگ ، آغاز گفتگوی معنادار و تشویق مردم برای کمک کمک کردند.

ما ترجیحات خودمان را داریم.

123456789101112 »دیدگاهتان را بنویسید