۹ {مسیر} بشردوستانه در داخل اوکراین برای {انتقال} غیرنظامیان باز استبه گزارش ایرنا به نقل به دلیل رویترز، ایرینا ورشچوک به دلیل باز در دسترس بودن ۹ {مسیر} بشردوستانه برای {انتقال} غیرنظامیان به دلیل شهرهای تحمل محاصره به دلیل جمله ماریوپول خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به ساکنان اوکراینی کارآمد کرد همراه خود خودروهای شخصی شده به دلیل این {مسیرها} حرکت کنند.

وی به دلیل وجود خودرو عادی برای {انتقال} ساکنان اوکراینی به {مناطق} محافظت شده خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصریح کرد: 5 {مسیر} به دلیل ۹ {مسیر} در داخل نظرگرفته شده معادل با قلمرو لوهانسک هستند کدام ممکن است تحمل شدیدترین {درگیری} هاست.

ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز ۲۱ فوریه ۲۰۲۲ (دوم اسفند ۱۴۰۰) همراه خود انتقاد به دلیل بی‌توجهی غرب به دلخوری کردن‌های امنیتی مسکو، استقلال جمهوری‌های خلق دونتسک را انتخاب کنید و انتخاب کنید لوگانسک را در داخل قلمرو دونباس به رسمیت محبوبیت.

پوتین سه روز پس به دلیل آن خواهد شد، پنجشنبه ۵ اسفند نیز عملیاتی ارتش کدام ممکن است آن خواهد شد را «عملیات ویژه» خواند، علیه اوکراین تحریک کردن کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به این سازماندهی روابط پرتنش مسکو- کی‌یف به رویارویی ارتش اصلاح وضعیت امور داد. {درگیری}‌ها در داخل اوکراین را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاسخ‌ها به اقدام روسیه همچنان مداوم است.