۶ کشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۹ مفقود بر تأثیر واژگونی قایق مهاجران در داخل سواحل دریا لیبیبه گزارش ایرنا به دلیل “رویترز”،  آژانس بین‌المللی مهاجرت کردن گروه ملل شنبه ساعت شب ذکر شد: این قایق در داخل نزدیکی کلان شهر صبراتا در داخل غرب لیبی غرق شد.

این کلان شهر وسط اولیه افرادی است کدام ممکن است سعی می‌کنند به دلیل آفریقا بازدید کشنده ای شخصی را به دلیل دریای مدیترانه در جهت اروپا مشارکت در دهند.

این حادثه {جدیدترین} مورد به دلیل مبتلا شدن مهاجران در داخل آب‌های اقیانوس در داخل شمال آفریقا است کدام ممکن است به امید مسکن بالاتر سعی می‌کنند تمیز کردن با اروپا برسانند.

آژانس مهاجرت کردن گروه ملل ادعا کرده است کدام ممکن است تنها واقعی در داخل هفته قبلی، کمتر از ۵۳ نفر در داخل سواحل دریا لیبی کشته شده‌اند.

لیبی به دلیل زمان بروز ناآرامی‌های 12 ماه ۲۰۱۱ می شود که در پایان به سرنگونی معمر قذافی تحت سلطه این ملت شد، به {مسیر} اولیه رفتن مهاجران بازسازی شده است.

گروه ملل را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه‌های حقوق بشری بارها و بارها هشدار اطلاعات‌اند کدام ممکن است مهاجران در داخل لیبی در معرض خطر شکنجه، سوء استفاده بیشتر از جنسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قاچاق انسان هستند.

آژانس مهاجرت کردن گروه ملل حتی می تواند ادعا کرده است کدام ممکن است به دلیل یکم ژانویه 12 ماه جاری میلادی به همان اندازه ۱۱ آوریل کمتر از ۴۷۱ مهاجر در هدف دریای مدیترانه جان شخصی را به دلیل کف دست اطلاعات‌اند.