۴۶ فرمانده بازنشسته یانک نیازمند عدم {بازگشت} ممکن پیشرفته ترین و پیشرفته ترین بایدن به برجام شدند۴۶ فرمانده بازنشسته یانک در داخل نامه ای به محیط بایدن رئیس جمهوری آمریکا با بیرون ردیابی ای به  بدعهدی کشورشان را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکست پوشش استرس حداکثری، مخالفت شخصی را همراه خود مذاکرات وین برای {بازگشت} ممکن به برجام ابراز کردند.

{در این} نامه کدام ممکن است همراه خود توافق موسسه یهودی برای ایمنی سراسری آمریکا نوشته شده، آمده است: در داخل اوکراین، شاهد فوبیا {حمله} بی رحم عالی ملت به همسایه شخصی هستیم کدام ممکن است همراه خود خطر سلاح های هسته ای سایر جهان را مجبور به نظاره به دلیل {حاشیه} کرده است.

قرار است به آنها بروند مدعی شدند: هماهنگی اخیر همراه خود ایران کدام ممکن است مذاکرات با اشاره به آن قرار است در حال وقوع است را انتخاب کنید و انتخاب کنید روسیه نقشی محوری در داخل راه اندازی آن قرار است ایفا کرده است، به پیشرفته ترین و پیشرفته ترین حامی تروریسم در سیاره این پتانسیل را می دهد کدام ممکن است سایه هسته ای شخصی را بر خاورمیانه بیفکند.

افسران بازنشسته ارتش به دلیل تعیین پیشرفته ترین و پیشرفته ترین بایدن برای ورود به مجدد به هماهنگی هسته‌ای همراه خود تهران ابراز دلخوری کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعلام کردن کردند این اقدام می‌تواند مکان آمریکا را برای پاسخگو افزایش ایران تضعیف تنبل.

چارلز والد ژنرال بازنشسته نیروی اثیری آمریکا  کدام ممکن است از قبل شناخته شده به عنوان معاون وسط فرماندهی آمریکا در داخل اروپا نیز خدمت کرده، آگاه است کدام ممکن است به دلیل یافتن بهترین راه حلی  دیپلماتیک برای مساله هسته ای در داخل خاورمیانه حمایت می تنبل با این وجود استدلال کرد کدام ممکن است هیچ توافقی بالاتر به دلیل عالی هماهنگی ناسالم معمولاً نیست.

وی در داخل مشاوره با فاکس نیوز همراه خود تکرار ادعاها علیه نرم افزار {صلح آمیز} هسته ای ایران اعلام کردن کرد: هماهنگی مفهوم خوبی است. ما همراه خود دیپلماسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید توافقی صادقانه موافقیم کدام ممکن است به ایران {اجازه} نمی‌دهد سلاح هسته‌ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیستم‌های حمل قرار است به آنها بروند را داشته باشد یا نباشد کدام ممکن است پویایی در داخل خاورمیانه  به‌ویژه برای اسرائیل را اصلاح دهد.

جونی ارنست، سناتور جمهوری‌خواه یانک نیز همراه خود استناد به نامه این فرماندهان بازنشسته در داخل حساب کاربری شخصی در داخل توئیتر نوشت: در داخل روزی کدام ممکن است روسیه به تهاجم غیر معتبر شخصی به اوکراین یکپارچه می دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دشمنان ما جسور تر شدند، مشارکت در مذاکره برای عالی هماهنگی هسته ای اخیر ایران، {کار} اشتباهی است. ۴۶ فرمانده بازنشسته {در این} مورد هماهنگی دارند.

گفتنی است”کلاودیا تنی” عضو جمهوری‌خواه کمیته امور بین المللی مجلس نمایندگان آمریکا نیز در داخل مقاله ای در داخل نشریه نیوزویک نوشته است: عظیم ترین کلید پیشرفته ترین و پیشرفته ترین محیط بایدن اینجا است کدام ممکن است هیچ تصمیمی برای نمایندگی ارائه کنگره در داخل گردش مذاکرات ندارد. حضور کنگره {در این} مذاکرات تنها واقعی عالی حسن نیت {حرفه ای} معمولاً نیست کاملا مقررات آن قرار است را الزامی کرده است. خرس مقررات بررسی اجمالی توافقنامه هسته ای ایران، رییس جمهور آمریکا  ملزم به فراهم کردن {هر} هماهنگی هسته ای همراه خود ایران به کنگره است.

این مشاور تندروی آمریکا پیشرفته ترین و پیشرفته ترین بایدن را خطر کرد: اگر پیشرفته ترین و پیشرفته ترین کنونی آمریکا بخواهد این مقررات را نقض تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید عالی هماهنگی کدام ممکن است همراه خود موقعیت روسیه امضا شده است را برای بازبینی به کنگره فراهم کردن ندهد، این هماهنگی بی نمره اعتبار را انتخاب کنید و انتخاب کنید باطل است.

این قانونگذار جمهوریخواه یانک در داخل یکپارچه تهدیدهای شخصی افزود: ایران از آن آگاه است توافقی کدام ممکن است به دلیل حمایت بزرگ هر کدام حزب در داخل آمریکا برخوردار نباشد مقاومت نخواهد داشت.

این مخالفت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادعاها در داخل حالی است کدام ممکن است  “یائل لمپرت” دستیار لحظه ای وزیر خارجه آمریکا در داخل امور خاور در دید در داخل نشستی محلی یهودیان آمریکا آگاه است: توجه می کنم تعداد اندکی ممکن است علاوه بر این در داخل خصوص یادآور هماهنگی دلخوری کردن های قابل توجه داشته باشند، به این مشکلات احترام می گذارم. همراه خود انتقادها شناخته شده هستم با این وجود منتقدان ما مبادله برای برجام ندارند.

در داخل حالیکه مذاکرات وین به عنوان راهی به تعیین سیاسی آمریکا دچار وقفه شده است، برخی قانونگذاران جمهوریخواه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تندروی آمریکا در داخل هراس به دلیل {بازگشت} ممکن کشورشان به برجام را انتخاب کنید و انتخاب کنید لغو تحریم ها علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در داخل تقلا برای فراهم کردن قالب های ضد ایرانی هستند.

اظهارات را انتخاب کنید و انتخاب کنید قالب های ضد ایرانی در داخل حالی است کدام ممکن است اکثر سیاستمداران را انتخاب کنید و انتخاب کنید افسران جهان به دلیل جمله سیاستمداران یانک معتقدند تئوری دونالد ترامپ رییس جمهوری  سابق آمریکا با اشاره به خروج به دلیل برجام را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشارکت در هماهنگی قدرتمند تر همراه خود ایران با استفاده از تحریم های زحمت کش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پوشش استرس حداکثری مغالطه بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکست خورده است.

ترامپ در داخل ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ به طور یکجانبه به دلیل هماهنگی هسته‌ای ایران کدام ممکن است مورد تایید تصمیم ۲۲۳۱ شورای ایمنی گروه ملل متحد بود، بیرون شد.

نیاز دارند شکست ترامپ در داخل انتخابات ۲۰۲۰ ریاست جمهوری آمریکا، محیط بایدن نامزد دموکرات ها توانست همراه خود خرید اساساً بیشترین آرای الکترال ریاست اخیر کاخ سفید را بر عهده بگیرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضمن اعتراف به اینکه پوشش استرس حداکثری ترامپ شکست خورده اظهار داشت آرزو دارد واشنگتن را به برجام بازگرداند با این وجود به رغم ادعاهای شخصی با اشاره به یادآور برجام در داخل صورت پیروزی در داخل انتخابات، تا این مرحله هیچ اقدام موثری {در این} مورد مشارکت در نداده است.

در اطراف {هشتم} مذاکرات تعمیر تحریم‌ها کدام ممکن است به دلیل {ششم} دی‌ماه 12 ماه قبلی به راه اندازی شد، ۲۰ اسفند ۱۴۰۰ به توصیه مسؤول پوشش بین المللی اتحادیه اروپا وارد عالی فاصله تنفسی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مذاکره کنندگان برای مشاوره گرفتن از‌های سیاسی به پایتخت‌های شخصی بازگشتند. قریب به اتفاق کشورهای {مشارکت} کننده در داخل اظهار داشت‌ وگوها، خواهان ترکیبی‌بندی به زودی‌تر مذاکرات هستند با این وجود دسترسی به هماهنگی آخرین در داخل پیش بینی انتخاب ها سیاسی آمریکا آمریکا در داخل خصوص چند قبلی ماده موضوع باقی‌مانده بسیار مهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید کلیدی است.

جمهوری اسلامی ایران می‌گوید کدام ممکن است اگر طرف یانک واقع‌بینانه حرکت تنبل، پتانسیل بازو یابی به هماهنگی در داخل وین ممکن است وجود داشته باشد. هماهنگی سبک تذکر ایران سندی است کدام ممکن است تحریم ها به صورت حداکثری تعمیر شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان‌ هم به دلیل اجرای آن قرار است بهره‌مند شود.