۳ شهرستان کهگیلویه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بویراحمد در داخل سناریو زرشکی کرونایی قرار دارندمحمد غلام نژاد روز شنبه در داخل اظهار داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود خبرنگار ایرنا افزود: براساس داده ها به انگشت آمده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مطابق نقشه ی آماری سامانه {اطلاع رسانی} وزارت بهداشت هم اکنون 2 شهرستان نارنجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید 4 شهرستان در داخل سناریو زرد کرونایی قرار دارند.

وی افزود: شهرستان های نارنجی استان شامل می شود بویراحمد را انتخاب کنید و انتخاب کنید لنده است.

سرپرست دانشکده علوم پزشکی یاسوج تصریح کرد: شهرستان های زرد نیز شامل می شود باشت، بهمئی، دنا را انتخاب کنید و انتخاب کنید مارگون هستند.

بر ایده فینال آمار، هم اکنون ۶۲ در وضعیت ضعیف سلامتی در داخل بیمارستان‌های استان بستری هستند کدام ممکن است ۱۶نفر مبتلای قطعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹ نفر به دلیل این مبتلایان در داخل فاز مراقبت‌های ویژه تحمل {درمان} هستند.