۱۴ هزار میلیارد ریال به دلیل اعتبار مصوب بازدید هیئت پیشرفته ترین و پیشرفته ترین به گلستان تزریق شدبه گزارش ایرنا، علی محمد زنگانه شامگاه پنجشنبه در داخل مونتاژ همراه خود رئیس اتاق بازرگانی،صنایع، معادن را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشاورزی، اعضای هیات نمایندگان اتاق را انتخاب کنید و انتخاب کنید فعالین ارزان گلستان گفت: نیاز به همراه خود همراهی فعالان ارزان تأمین ناخالص استان را به دلیل ۵۶ هزار میلیارد تومان به ۱۱۲ هزار میلیارد تومان دهیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای این اقدامات نیازمند قریب به ۲۵۰ هزار میلیارد تومان هزینه کردن در استان هستیم.

وی افزود :دردسر {داریم} اسناد بخشی رشد استان را در داخل ۳۰ فاز به همان اندازه شهریور ماه کنار هم قرار دادن کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود توانایی در هدف نتیجه گیری آن خواهد شد به همان اندازه افق ۱۴۰۴ گام برداریم.

استاندار گلستان اظهار داشت :اجرای بهترین راه آهن اینچه برون – شاهرود- طبس_ بندرعباس  یکی در میان سرمایه گذاری های است کدام ممکن است رشد ملت را قرین به رشد شرق دریای خزر می تنبل .

زنگانه افزود: مورد توجه قرار گرفت ریاست جمهوری به گلستان فوق العاده خوش بینانه است را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیاز به به دلیل این قابلیت در هدف تعمیر عقب ماندگی های {تاریخی} استان استفاده بیشتر از کنیم.

وی کسب اطلاعات در مورد نرم افزار های رشد گلستان افزود: برای سرعت بالا {در این} بخش را انتخاب کنید و انتخاب کنید منسوب به بهره گیری به دلیل نیروهای توانمند، انقلابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردم، به دلیل مشاوره گرفتن از همه شما دلسوزان استفاده بیشتر از می تواند باشد.

زنگانه شکسته نشده داد: گلستان جزو استان هایی است کدام ممکن است همراه خود نرم افزار {مسیر} رشد را ترسیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیگیری می تنبل تخصصی ایجاد می کند این بهترین راه نیازمند همراهی اصولاً همه شما اقشار است.