گذری بر اقامت محمدزمان گلدسته؛ وداع همراه خود خالق آلبوم عاشورایی شاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید گدابه گزارش ایرنا، ۳۱ شهریور ماه ۱۳۵۴ در داخل مطمئناً یکی محلات گرگان فرزندی دیده به جهان گشود کدام ممکن است والدینش به سبب علاقه مند به وافر به ائمه معصوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارادت به دوازدهمین اختر تابناک آسمان است امامت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ولایت نامش را “محمد زمان” گذاشتند.

این شاعر آیینی چند مورد آخر روز گذشته به توضیح برای تصادف را انتخاب کنید و انتخاب کنید کوره سوزی خودرو در داخل محور بومهن تهران در داخل سن ۴۷ سالگی درگذشت. آیین تشییع گلدسته در لحظه دوشنبه در داخل گرگان برگزار می تواند باشد.

محمدزمان به همین دلیل کودکی همراه خود راهنما را انتخاب کنید و انتخاب کنید کتابخوانی انس گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس به همین دلیل خرید مهارت در داخل مطالعه به راهنما شعر را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترانه علاقه مند به‌مند شد.

علاقه مند به به شاعری را انتخاب کنید و انتخاب کنید حضور به در کنار خویشاوندان را انتخاب کنید و انتخاب کنید همسران در داخل کلاس ها هیات سربازان گرگان سبب شد به همان اندازه این نوارها گرگانی به مداحی دلبستگی زیادی پیدا تدریجی.

محمدزمان به همین دلیل 13 سالگی به صورت انتقادی سرودن شعر را تحریک کردن کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل 12 ماه ۱۳۶۶ به صورت مناسب وارد صفحه بحث شعر گرگان شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه زمان اخذ اثبات دیپلم تن بیت شعر سرود کدام ممکن است ابیات حماسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوحه سرایی هم در داخل آن خواهد شد به توجه می خورد.

این شاعر گرگانی در داخل ۲۳ سالگی به صورت مناسب در داخل زمره سرایندگان نوحه قرار گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس به همین دلیل آشنایی همراه خود محمدرضا آقاسی پنجره جدیدی در داخل اقامت اش گشوده شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود ارئه شعرها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترانه هایش حق ورود به دنیای شاعری را تحریک کردن کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرایش آیینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حماسی به میل نخست وی تبدیل شد به.

او می رود در داخل مسابقه‌‏های مختلفی به همین دلیل جمله جایزه ادبی محتشم کاشانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسابقه سراسری شعر عاشورایی {دانشجویان} شناخته شده به عنوان نفر برگزیده شده تصمیم گیری در مورد شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین دلیل 12 ماه ١٣٨١ به عضویت هسته تعیین‌‏گیری مجمع شاعران اهل بیت {درآمد}.

محمد زمان پس به همین دلیل فوت آقاسی استادی عظیم را به همین دلیل انگشت داد با این وجود تقریباً در مورد علاقه مند به وافرش به مداحی حاج قابل اعتماد آهنگران همراه خود وی دیدار کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس به همین دلیل چند مورد آخر مونتاژ ارتباطی عمیق بین آنان تعیین کنید گرفت به منظور که یک تعداد زیادی از نوحه‌های 12 ماه های فعلی آهنگران همراه خود شعرها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترانه های گلدسته تحمیل شد.

به همین دلیل این شاعر گرگانی کپک سنتی {کار} می‌‏کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید معمولاً مثنوی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غزل می‏‌سرود ۲ توالی شعر همراه خود عناوین “گل 100 برگ”، “روح را انتخاب کنید و انتخاب کنید ریحان” را انتخاب کنید و انتخاب کنید توالی سی‌دی تصویری “چاووش” چاپ شده شده است.

وی خواهد شد همراه خود تلفیق شعر را انتخاب کنید و انتخاب کنید موسیقی، راحت جدیدی را در داخل اجراهای عادی تخصص کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدین‌سان اولیه آلبوم موسیقی عاشورایی‌اش همراه خود عنوان “شاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید گدا” خلق شد.

محمد رعیت مدیرکل سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارشاد اسلامی گلستان  در داخل پیامی درگذشت گلدسته را آسایش ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: محمدزمان گلدسته شاعر خوش‌قریحه‌ اهل‌بیت (ع)،  دلباخته به خوب ارزش های انقلاب اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصویرگر حماسه سازی‌های دوران پرافتخار حفاظت مقدس بود.

وی {در این} پیام ادای احترام به شد: آسمانی شدن این شاعر اهل {درد} را انتخاب کنید و انتخاب کنید توجه افراد در داخل ایام هفته آثار هنری انقلاب اسلامی او می رود را در امتداد طرف خیل آثارش در داخل افکار ها طولانی مدت خواهد کرد.

مشاور ولی فقیه در داخل گلستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید امام جمعه گرگان همدر پیامی هر چند وقت یک بار درگذشت شاعر آیینی سراسری اهل بیت عصمت را انتخاب کنید و انتخاب کنید طهارت (ع) ذکر شد: فقدان این باهوش خسارت برای گروه باکلاس محسوب می‌شود.

آیت‌الله سیدکاظم نورمفیدی  در داخل پیام آسایش شخصی معرفی شده است است: آن خواهد شد مرحوم به همین دلیل دوران نوجوانی قریحه خدادادی شخصی را در هدف مدح را انتخاب کنید و انتخاب کنید رثای خاندان نبوت را انتخاب کنید و انتخاب کنید رسالت بکار گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود حضور در داخل مجامع باکلاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید معنوی همراه خود زبان آثار هنری را انتخاب کنید و انتخاب کنید شعر ارادت خویش را به آستان مقدس پیامبراکرم(ص) را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاندان پاکش(ع) در دسترس بودن داشت.