کیفیت هوای 6 منطقه مشهد در وضعیت هشدار قرار داردمهدی اله پور روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: بر این اساس هوای مناطق سرافرازان، شهید کریمی، چمن، خیام سلاطان، لشکر و رسالت در وضعیت هشدار آلودگی قرار دارد.

وی ادامه داد: میانگین شاخص کیفیت هوای مشهد (در 24 ساعت گذشته) هوای سالم را با عدد 92 نشان می دهد و شاخص کیفی فعلی هوای این کلانشهر (یک تا دو ساعت قبل) نیز نشان دهنده سالم بودن هوا با عددی است. از 98، اما با عبور از شاخص 100 وارد حالت آلارم می شود.

وی ادامه داد: در حال حاضر کیفیت هوای 17 استان دیگر دارای ایستگاه سنجش کیفیت هوا در وضعیت سالم است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی گفت: شایسته است شهروندان مشهدی با کاهش سفرهای غیرضروری نقش موثری در بهبود کیفیت هوای شهر داشته باشند.

به گزارش ایرنا، شاخص کلی کیفیت هوا تا 50 به معنای شرایط پاک است و بین 51 تا 100 نشان دهنده شرایط سالم است.

همچنین قرار دادن شاخص کلی کیفیت هوا بین 101 تا 150 به معنای آلودگی هوا برای افراد حساس و کودکان و بین 151 تا 200 به معنای آلودگی هوا برای تمام سنین است.

شاخص کلی کیفیت هوا بین 201 تا 300 IQ نشان دهنده وضعیت اضطراری و بالای 300 نشان دهنده وضعیت بحرانی آلودگی هوا است.

روزانه بیش از یک میلیون وسیله نقلیه در کلان شهر مشهد با 3.5 میلیون نفر تردد می کنند.