{کیست} های مفید تخمدان را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنچه نیاز به با توجه به آنها خواهند شد بدانید

اکثر {کیست}‌های تخمدان مفید در داخل اکثر زنانی کدام ممکن است به همین دلیل آن خواهد شد مبارزه کردن می‌برند (در داخل ابتدا) {علائم} قابل‌توجهی هر دو یک مدت کوتاه راه اندازی می‌کنند. با این وجود، آنها خواهند شد در حقیقت در داخل فاز بزرگی به همین دلیل گروه دختران وجود دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید معمولاً برای {مدتی} مورد کلمه قرار نمی‌گیرند به همان اندازه در پایان شناخته شده به عنوان حضور در داخل آنجا شناخته شوند.

چه یک چیز باعث {کیست} تخمدان مفید می تواند باشد؟

2 شکل از {کیست} مفید تخمدان ممکن است وجود داشته باشد:

1. {کیست} فولیکولار – روزی اتفاق می‌افتد کدام ممکن است یکی در میان تخمدان‌ها نتواند تخمک را آزاد تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود مایع غرق شود.

2. {کیست} لوتئال – روزی اتفاق می‌افتد کدام ممکن است یکی در میان کیسه‌های تخمدان، تخمک را آزاد می‌تنبل با این وجود بازهم دوباره بسته نرم افزاری می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید باعث متورم شدن آن خواهد شد همراه خود مایع می‌شود.

{علائم} {کیست} تخمدان مفید {چیست}؟

اگرچه اکثر {کیست} های مفید تخمدان مطمئناً نیست علائمی ندارند، {علائم} خاصی ممکن است به طور اضافی همراه خود بهتر شدن به نظر می رسد شوند. چنین علائمی احتمالاً باشد یا نباشد:

1. {درد} در داخل نیمه تحتانی معده (شایع در داخل مرکز سیکل قاعدگی).

2. مهار هر دو تاخیر در داخل برخاستن قاعدگی.

3. خونریزی (خونریزی نامنظم رحمی کدام ممکن است بین فاصله های قاعدگی مشترک اتفاق می افتد).

4. {درد} از حداکثر در کنار همراه خود حالت تهوع هر دو استفراغ (آرم دهنده پیچ خوردگی هر دو پارگی است. [broken open and bleeding] {کیست}).

5. {درد} در داخل حین هر دو بعد به همین دلیل مقاربت (کدام ممکن است چون آن است آموزش داده شده است شد آرم دهنده ناحیه درهم پیچیده هر دو پاره شده است. [broken open and bleeding] {کیست}).

{کیست} های پاره شده می توانند باعث به همین دلیل انگشت ارائه از حداکثر خون شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل صورت نامشخص شدن به آن خواهد شد، در داخل اسرع وقت به ارائه دهنده خدمات بهداشتی مراجعه کنید.

{کیست} های مفید تخمدان راه به تجزیه و تحلیل دانش می شوند؟

معمولاً همه اینها {کیست} در کل عالی معاینه غیر معمولی شبیه ب. عالی معاینه منظم لگن، را انتخاب کنید و انتخاب کنید {جایی} کدام ممکن است می توان به همین دلیل سونوگرافی لگن برای ایجاد اینکه {کیست} تحت تأثیر مایع است هر دو پایدار استفاده بیشتر از کرد. اگر مطمئن شود کدام ممکن است {کیست} تحت تأثیر مایع است (مفید)، احتمالاً شخصی به شخصی به همین دلیل بین {می رود}. با این وجود، منظم است کدام ممکن است ارائه دهنده خدمات بهداشتی پس به همین دلیل 2 به همان اندازه 3 سیکل قاعدگی بازهم دوباره آن خواهد شد را ارزیابی تنبل.

{کیست} های مفید تخمدان راه به {درمان} می شوند؟

به طور معمول، {کیست} های مفید تخمدان شخصی به شخصی به همین دلیل بین می توسعه. با این وجود، اگر اینطور نباید باشد، می توان انواع مختلفی به همین دلیل {درمان} را قابل توصیه کرد.

1. {درمان} هورمونی – معمولاً به تعیین کنید کپسول های ضد باردار بودن تجویزی برای اصلاح کردن عدم ثبات هورمونی تخصصی ایجاد می کند وهله اول باعث تشکیل {کیست} شده است. متعاقباً تقویت می یابد (اگرچه این {درمان} در همه زمان ها آمیز نباید باشد).

2. روش جراحی برای برداشتن – معمولاً روزی کدام ممکن است {کیست} عظیم شده باشد یا نباشد، باعث {درد} از حداکثر هر دو خونریزی شود.

3. هومیوپاتی – معمولاً مشتاق در مورد اکثر پزشکان پزشکی قابل توصیه نمی شود در نتیجه عالی {درمان} گزینه جایگزین برای است. با این وجود، برخی داروهای هومیوپاتی سطح خوبی به همین دلیل را در داخل {درمان} همه اینها {کیست} ها آرم دانش اند.

4. داروی زبان چینی – حتی می تواند یک استراتژی درمانی گزینه جایگزین برای کدام ممکن است شدید خوبی در داخل {درمان} {کیست} های مفید تخمدان آرم دانش است، را انتخاب کنید و انتخاب کنید درمانی کدام ممکن است در میان پزشکان پزشکی غیر معمولی حتی ممکن است به طور اضافی همراه خود مبتلایان شخصی با توجه به آن خواهد شد صحبت کنند.