کولیبالی: در داخل ذهنم گلزنی را جستجو کرده بودمبه گزارش ایرنا، موسی کولیبالی مدافع فلز خوزستان بعد به همین دلیل گلزنی مقابل آخال ترکمنستان در داخل کنوانسیون خبری اظهار داشت: به همین دلیل اینکه {در این} تفریحی زحمت کش پیروز شدیم شاد هستم. در داخل 2 تفریحی اول را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوم بخاطر بدشانسی پیروز نشدیم با این وجود در داخل تفریحی {سوم} بردیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید این بسیار مهم بود. خدا به ما پشتیبانی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل فینال ثانیه سه {امتیاز} گرفتیم. امیدورم همه وقت این الگو را یکپارچه بدهیم.

کولیبالی با اشاره به اینکه چه حسی {داری} به همین دلیل زدن گل در داخل ثانیه‌های پایانی اظهار داشت: گل اول من می روم در داخل لیگ قهرمانان آسیا بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید خیلی شاد شدم. همه شما باهم مشکل کردیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه به گل رسید. گیمرها، معلم را انتخاب کنید و انتخاب کنید هواداران همه شما جدا هم هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به هم نشاط می‌دهند. آخال گروه بدی نبود را انتخاب کنید و انتخاب کنید خیلی شاد شدم کدام ممکن است گلزنی کردم.

وی با اشاره به اینکه چطور به ذهنت رسید اواخر {مسابقه} به محوطه جریمه حریف بروی، اظهار داشت: در داخل لیگ ایران هم وقتی گروه نمی‌تواند گلزنی تنبل من می روم ورودی می‌روم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل محوطه جریمه حریف قرار می گیرم این مساله همه وقت پیش می‌آید را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل ذهنم بود اگر ورودی بروم می‌توانم گلزنی کنم.

فلز خوزستان پنجشنبه ساعت شب در داخل سومین دیدار شخصی در داخل لیگ قهرمانان آسیا ۲۰۲۲ مقابل آخال ترکمنستان همراه خود گل {دقیقه} ۹۷ کولیبالی به شیوع رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید موسی کولیبالی شناخته شده به عنوان موثرترین شرکت کننده پایین راه اندازی شد شد.