کنفرانس “مرز همدلی، ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید افغانستان همدل را انتخاب کنید و انتخاب کنید در کنار” {در شهر} ری برگزار شدبه گزارش ایرنا، این کنفرانس در داخل راستای {بزرگداشت} مبایعه نامه روحانیان جهادی حجج‌ اسلام شهیدان اصلانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارایی به همین دلیل سوی مؤسسه بعثت را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود همکاری بنیاد بین‌المللی رحمه‌للعالمین، هیات معنوی مهاجران افغانستان مقیم تهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید {دانشجویان} را انتخاب کنید و انتخاب کنید تشکل‌های باکلاس مهاجر برگزار شد.

رئیس قرارگاه عمار {در این} کنفرانس ذکر شد: خون شهدا به آموزش داده شده است خدای متعال جاودان خواهد ماند، اولیه مغالطه دشمن این بود کدام ممکن است تصور می کردند همراه خود کشتن {کار} تمام است در داخل حالیکه مبایعه نامه تحریک کردن یک بار دیگر است.

حجت الاسلام مهدی طائب افزود: وی افزود: دشمن همراه خود شهید کردن پسران راهی که در آن حق به جبهه حق پشتیبانی می تنبل در واقع دشمن این را متوجه نخواهد بود؛ کفر علنی وقتی به میدان بیاید زود شکست می خورد چرا کدام ممکن است {انگیزه} ممکن است مسکن است.

وی تصدیق شد: آل سعود را انتخاب کنید و انتخاب کنید وهابیت همراه خود راه اندازی دانشکده ها در داخل کشورهای اسلامی دانشمند تأمین {نمی کند}، دانشکده ها علمیه تکیه کن به عربستان به جای آن تأمین دانشمند خدمتگزار به ایمان؛ تروریست تأمین می تنبل.

طائب همراه خود مقوله ای اینکه کار کردن یهود در همه زمان ها تخریب را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدم بالندگی است، خاطرنشان کرد: تکفیری ها قبلی دانشمند به جهان اسلام عرضه اطلاعات اند، کدام اختراع داشته اند، این مکتب هیچ پیشرفتی حتی برای خودشان بسیار هم {نداشته اند} را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلاح را هم به همین دلیل دیگران می گیرند.

وی در موضوع افول اسرائیل خاطرنشان کرد: روز پس از روز گزارش ها اسرائیل را دنبال کنید، این گردش {آرام} {آرام} در داخل جاری به همین دلیل بین قدم گذاشتن است، بلند مدت مطمئن می تنبل کدام ممکن است پایه نبرد اوکراین را انتخاب کنید و انتخاب کنید روسیه نیز صهیونیسم است.

حادثه حرم رضوی همراه خود ارزشهای گروه افغانستان همخوانی ندارد

سرپرست سفارت افعانستان در داخل تهران نیز {در این} کنفرانس ذکر شد: حادثه جدیدترین حرم رضوی کدام ممکن است به مبایعه نامه ۲ روحانی منجر شد متعلق به افغانستان نخواهد بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود ارزشهای گروه افغان ها همخوانی ندارد.

عبدالقیوم سلیمانی همراه خود به حکم دادن این مصیبت، برخورد قابل توجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید قاطع همراه خود اجزا این حادثه را آرزو کرد شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصدیق شد: ۴۰ 12 ماه است کدام ممکن است ملت افغانستان درگیرجنگ بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در حال حاضر ملت عظیم ایران ضمن ابراز همدردی {اجازه} زندگی کردن برای گفتن داستان کشورشان به ما اطلاعات اند.

وی مقوله ای اینکه ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملت افغانستان ناسپاس به نظر نمی رسد که باشند، افزود: باصدای بلند گفتن می کنیم کدام ممکن است ایران ملت دوست خوب را انتخاب کنید و انتخاب کنید برادر ما است را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} ۴۰ 12 ماه نبرد افغانستان در داخل {هر} مرحله کدام ممکن است افغانها همراه خود مسئله گذراندن بوده اند جمهوری اسلامی مرزهایش را به روی ما باز کرده است.

سرپرست سفارت افغانستان در داخل ایران خاطرنشان کرد: گردش و افرادی که تصور می کنند همراه خود منتشر شده کلیپ می توانند روابط 2 ملت مسلمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید برادر ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید افغانستان را برهم بزنند خیلی هم لوحانه است.

سلیمانی اضافه کرد: صدها مهاجر افغان در داخل {گوشه} را انتخاب کنید و انتخاب کنید جدا ملت ایران باعزت مسکن را انتخاب کنید و انتخاب کنید {کار} را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحصیل می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲ پیشرفته ترین و پیشرفته ترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملت ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید افغانستان همراه خود سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمان مشترک به همین دلیل سد توطئه ها رفتن خواهند کرد.

این کنفرانس همراه خود تحسین به همین دلیل خانوار شهدای مدافع حرم ملت افغانستان بالا کشف شد.