کفگیرها، دانشمندان علامت‌دار به کرونا را به دبیرستان نفرستندبه گزارش ایرنا، دکتر جمیل صادقی فر در داخل نشست ستاد استانی {مدیریت} کرونا گفت: حضور دانشمندان علامت دار در داخل دانشکده ها {انتخابی} نخواهد بود، برای ادامه دادن سلامت افراد نیاز به مربیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید {مدیران} دانشکده ها مانع شدن حضور این اشخاص حقیقی به همان اندازه تقویت بهزیستی شوند.

وی به دلیل {مدیران} دانشکده ها خواست به محض بیانیه علایم کرونا در داخل دانشمندان مانع شدن حضور آنان در دانشگاه شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتظار برای بررسی کرونا نباشند.

معاون بهداشتی دانشکده علوم پزشکی ایلام ذکر شد: بدون در نظر گرفتن اینکه آمار ابتلا به کرونا در داخل استان نزولی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنها واقعی شهرستان دره کلان شهر به {واسطه} گردشگری بهاری اکنون زرشکی است با این وجود نیاز به آمادگی در داخل خودمان راه اندازی کنیم صورت عدم رعایت مسائل بهداشتی، ممکن است به طور اضافی پیک کرونا بازگردد.

وی در موضوع آمار اشخاص حقیقی ۵ به همان اندازه ۹ 12 ماه استان ذکر شد: گروه این کلاس سنی در داخل ایلام ۱۶ هزار نفر است کدام ممکن است ۲.۴ این گروه واکسن زده اند.

معاون بهداشتی دانشکده علوم پزشکی ایلام ممکن است حتی به دلیل توسعه تزریق واکسن کرونا اتباع خارج از کشور در داخل ایلام نیز انتقاد کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: به دلیل 2 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۴۵ نفر گروه اتباع خارج از کشور ۷۰۵ نفر واکسن زده اند کدام ممکن است نیاز به این آمار پیگیری شود.

دکتر صادقی‌فر توسعه تزریق واکسن کرونا برای {مادران} باردار را همراه خود  ۶۶ شانس خوب تجزیه و تحلیل کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: این این فاز جزو استان‌های برتر ملت هستیم.

وی ابراز امیدواری کرد کدام ممکن است همراه خود پایبندی مردمان به رعایت پروتکل ها سیر ابتلا به کرونا همچنان در داخل استان نزولی باقی نگه دارد.