کره شمالی یک موشک بالستیک جدیدترین آزمایش کردبه گزارش ایرنا به همین دلیل “رویترز”، این خبرگزاری افزود، آزمایش یاد شده اثربخشی سلاح‌های هسته‌ای تاکتیکی این ملت را بهبود خواهد داد.

این رسانه با بیرون اشاره دارد به زمان آزمایش موشکی افزود: سلاح تاکتیکی هدایت شونده جدیدترین، در داخل تقویت قدرتمند توانایی کوره واحدهای توپخانه دوربرد در داخل جاده مقدم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود اثربخشی سلاح‌های هسته‌ای تاکتیکی {اهمیت} زیادی دارد.

رویترز نوشت، اگرچه به زمان آزمایش این موشک ردیابی‌ای نشده است با این وجود خبرگزاری مرکزی کره شمالی معمولا در برهه ای پس به همین دلیل ورزش‌های رئیس این ملت، گزارش‌های شخصی را آشکار می‌تدریجی.

به گزارش ایرنا، کره شمالی روز شنبه یکصد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دهمین سالگرد شروع «کیم ایل سونگ» پدر مingسس این ملت را جشن گرفت.

کره شمالی در داخل 12 ماه جاری تا به امروز ۱۳ موارد آزمایش موشکی مشارکت در دانش است، به همین دلیل جمله هفت پرتاب در داخل ماه بهمن کدام ممکن است احتمالاً بیشترین انواع آزمایش موشکی در یک واحد ماه به همین دلیل سوی این ملت محسوب می‌شود.

گزارش‌های فعلی حاکی است کدام ممکن است کره شمالی در داخل جاری بازیابی تونل‌های زیرزمینی در داخل مکان آزمایش هسته‌ای «پونگ یی ری» است کدام ممکن است یک آزمایش هسته‌ای ممکن در داخل بلند مدت در دسترس را نماد می‌دهد.

آزمایش‌های موشکی کره شمالی در داخل حالی رخ داده است کدام ممکن است این ملت نیاز دارند بهبود وحدت داخل در داخل بحبوحه مبارزه کردن همه شما‌گیری کووید-۱۹ را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسائل ارزان ادامه دار قابل انتساب به تحریم‌ها به حرکت می‌برد.

کره شمالی معتقد است تهدیدها را انتخاب کنید و انتخاب کنید دشمنی واشنگتن غیر از خطرناکی رسیده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در موضوع رزمایش‌های مشترک آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید کره جنوبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید استقرار سلاح‌های استراتژیک در داخل قلمرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعمال تحریم‌های بی طرفانه همراه با تحریم‌های گروه ملل متحد نیاز به برای مقابله مزمن همراه خود امپریالیسم آمریکا آمادگی بیشتری داشته باشد یا نباشد.