کاخ سفید: انفجار در داخل ناو جنگی روسیه ضربه بزرگی به مسکو استجیک سالیوان راهنما ایمنی سراسری پیشرفته ترین و پیشرفته ترین بایدن روز پنجشنبه به وقت منطقه ای در داخل خصوص انفجار {در این} کشتی ذکر شد کدام ممکن است این حادثه هر دو به بی کفایتی خدمه را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو {حمله} سودآور اوکراینی ها رخ دانش است.

راهنما ایمنی سراسری کاخ سفید افزود: اوکراینی ها ساعت شب قبلی همراه خود ما درگیر بوده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتند کدام ممکن است ناو روسیه را همراه خود موشک های ضد کشتی عملکرد قرار دانش اند. درحال حاضر ما قابلیت تایید بی طرفانه این {حمله} را {نداریم}، با این وجود مطمئنا نحوه شیوع این حادثه یک موفقیت عظیم به روسیه است.

سالیوان شکسته نشده داد: این پیچیده ترین کشتی روسیه است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکنون ممکن است مجبور شده ان {آسیب} قابل توجه در داخل آن خواهد شد را تایید کنند. ممکن است مجبور بوده اند بین 2 روایت یکی را تصمیم گیری در مورد کنند. اول اینکه علت ایجاد این حادثه بی کفایتی بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوم اینکه به این ناو {حمله} شده است. در داخل {هر} صورت نتیجه نهایی خوبی برای ممکن است نخواهد بود.

افسران اوکراینی اعلام کردن کرده اند همراه خود یک موشک ضد کشتی موسوم به نپتون این ناو را عملکرد قرار دانش اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید باعث غرق شدن آن خواهد شد شدند.

افسران اوکراینی مدعی شدند کدام ممکن است موشک های هدایت شونده ضد کشتی {مستقر} در داخل ساحل دریا، به مسکوا کدام ممکن است به همین دلیل مقر ناوگان دریای سیاه در داخل سواستوپل کریمه عملیات می‌کرد، اصابت کرده است.

وزارت حفاظت روسیه معرفی شد کدام ممکن است رزم‌ناو پرچمدار نیروی دریایی این ملت موسوم به «مسکوا» غرق نشده را انتخاب کنید و انتخاب کنید انفجارها در داخل آن خواهد شد متوقف شده است.

به گزارش ایرنا به نقل به همین دلیل خبرگزاری فرانسه، وزارت حفاظت روسیه روز 5‌شنبه {در این} زمینه تاکید کرد: منبع مفید شومینه {در این} کشتی مهار شده، هیچ شعله‌ای {وجود ندارد} را انتخاب کنید و انتخاب کنید انفجار مهمات متوقف شده است.

بنا به گزارش مکعب، ناو مسکوا در داخل 12 ماه ۱۹۸۲ به نیروی دریایی شوروی اضافه شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکی در همه سه رزمناو موشک هدایت شونده گروه اسلاوا است. 2 اسلاوای اکنون نیست مارشال اوستینوف را انتخاب کنید و انتخاب کنید واریاگ هستند مدیترانه ورزش می‌کنند.

مسکوا نخستین کشتی جنگی روسیه نخواهد بود اندازه نبرد ۵۰ روزه اوکراین {آسیب} دیده است.

پیش به همین دلیل این گزارش شده بود کدام ممکن است یک کشتی اکنون نیست روسی در داخل نزدیکی بندر بردیانسک اوکراین پس به همین دلیل {حمله} نیروهای اوکراینی غرق شد.

شومینه‌سوزی این کشتی جنگی در پایان به حداقل یک کشتی اقتصادی در داخل بندر بردیانسک {آسیب} رساند را انتخاب کنید و انتخاب کنید باعث خسارت شد.