داوطلبان باید در سطح دانشیار اولیه یا بعداً دانشیار یا در سطح غیر دانشگاهی باشند. در زمان درخواست ، آنها باید یک تحقیق مستند جداگانه منتشر و مستند داشته باشند. در زمان درخواست بیش از 500،000 دلار نیست. داوطلبان نباید بیش از 15 سال تحصیلات عالی داشته باشند. برای اطلاعات بیشتر با [email protected] تماس بگیرید.