پیکر مطهر شهید مدافع ایمنی در داخل ماهشهر تشییع شدبه گزارش ایرنا  شهید  رفیع زاده روز قبل در داخل {درگیری} همراه خود اشرار را انتخاب کنید و انتخاب کنید قاچاقچیان در داخل ماهشهر به سطح رفیع مبایعه نامه نایل به اینجا رسید.

{در این} {مراسم} تخصصی ایجاد می کند محل ستاد فرماندهی ماهشهر برگزار شد جمعی به همین دلیل مردمان،  خانوار های شهدا،  روحانیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید همرزمان شهید نمایندگی داشتند.

شهید “مصطفی رفیع زاده”  به همین دلیل پرسنل انتظامی ماهشهر روز پنجشنبه در داخل {درگیری} همراه خود سارقان مسلح {در این}  شهرستان به سطح رفیع مبایعه نامه نائل به اینجا رسید.
پیکر مطهر وی برای تشییع را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاکسپاری به زادگاهش شهرستان باغملک {انتقال} کشف شد.