پیام آسایش امام جمعه گرگان برای درگذشت شاعر سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید آیینی گلستانبه گزارش ایرنا، آیت‌الله سیدکاظم نورمفیدی روز پنجشنبه در داخل پیام آسایش شخصی معرفی شده است است: خبر درگذشت  سوار، شاعر آئینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذاکر اهل بیت عصمت را انتخاب کنید و انتخاب کنید طهارت(ع)،  محمد زمان گلدسته موجب تاسف را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاثر از حداکثر گردید.

در داخل پیام امام جمعه گرگان آمده است: آن خواهد شد مرحوم به دلیل دوران نوجوانی قریحه خدادادی شخصی را در مسیر درست مدح را انتخاب کنید و انتخاب کنید رثای خاندان نبوت را انتخاب کنید و انتخاب کنید رسالت بکار گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود حضور در داخل مجامع باکلاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید معنوی همراه خود زبان آثار هنری را انتخاب کنید و انتخاب کنید شعر ارادت خویش را به آستان مقدس پیامبراکرم(ص) را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاندان پاکش(ع) در دسترس بودن داشت.

وی ضایعه فقدان این شاعر معنوی را به اصحاب آثار هنری را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادب گلستان، خانوار این سوار آسایش اظهار داشت.

مرحوم گلدسته به دلیل تصادف را انتخاب کنید و انتخاب کنید کوره سوزی خودرو در داخل خیابان بین رودهن را انتخاب کنید و انتخاب کنید بومهن در داخل سن ۴۷ سالگی درگذشت.

وی به دلیل شاعران معنوی سراسری اهل بیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل شاگردان مرحوم محمدرضا آقاسی بود کدام ممکن است به دلیل سنین کودکی به سرودن شعر را انتخاب کنید و انتخاب کنید به طور قابل توجهی در داخل وصف امام حسین (ع) پرداخته را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل مسابقه‌های مختلف جوایز گوناگونی به دلیل جمله جایزه ادبی محتشم کاشانی را اکتسابی کرده بود.

به دلیل مرحوم گلدسته ۲ توالی شعر همراه خود عنوان‌های «گل 100 برگ»، «روح را انتخاب کنید و انتخاب کنید ریحان» را انتخاب کنید و انتخاب کنید توالی سی‌دی تصویری «چاووش» ممکن است همچنین آلبوم موسیقی عاشورایی‌ همراه خود شناسایی «شاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید گدا» به یادگار مانده اوست.

{مراسم} تشییع پیکر این سوار فردا جمعه در داخل گرگان برگزار می‌شود.