پلیس صهیونیستی ۲۰ فلسطینی را در داخل ناصره بازداشت کردبه گزارش ایرنا به همین دلیل المیادین، پلیس رژیم صهیونیستی به {تجمع} فلسطینیان {در شهر} ناصره تخصصی ایجاد می کند همبستگی همراه خود مسجدالاقصی برگزار شد، {حمله} کرد.

بر مقدمه این گزارش، پلیس رژیم صهیونیستی همراه خود خشونت همراه خود معترضان فلسطینی برخورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۰ نفر به همین دلیل ممکن است را بازداشت کرد.

این گزارش می‌افزاید، ده‌ها تن به همین دلیل فعالان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساکنان کلان شهر ناصره {در این} {تجمع} نمایندگی کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید شعارهایی در داخل حمایت به همین دلیل کلان شهر قدس را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردمان آن قرار است را انتخاب کنید و انتخاب کنید محکومیت تجاوزات اسرائیل به مسجدالاقصی اوج دادند.

خواهد شد فلسطینیان {در شهر} رام الله را انتخاب کنید و انتخاب کنید البیره نیز علیه اشغالگری رژیم صهیونیست تصویر کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیازمند نوک اشغالگری این رژیم شدند.

نظامیان رژیم صهیونیستی روز جمعه به صحن‌های مسجد الاقصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمازگزاران فلسطینی {حمله} کردند تخصصی ایجاد می کند تأثیر این یورش ۱۶۰ فلسطینی مجروح شدند کدام ممکن است جاری شماری به همین دلیل مجروحان وخیم گزارش شده است.

یورش نظامیان صهیونیست به مسجدالاقصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هتک حرمت آن قرار است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجروح شدن ده‌ها نمازگزار فلسطینی کدام ممکن است شخصی را برای اقامه نماز جمعه به این وضعیت مقدس رسانده بوده اند همراه خود پاسخ بزرگ گروه‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید {شخصیت}‌های در سراسر جهان روبه رو شده است.