پرونده علیه برنامه هسته ای ایران باید بسته شود


اسلامی: پرونده اتهامات علیه برنامه هسته ای ایران باید بسته شود

گزارش سادگیمحمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در گفت و گو با شبکه المیادین لبنان گفت: پرونده اتهامات و ادعاها علیه برنامه هسته ای ایران باید بسته شود.

وی همچنین تاکید کرد که تحریم ها علیه ایران باید برداشته شود.

اسلامی تصریح کرد: توافق باید به گونه ای باشد که همه طرف ها به آن پایبند باشند.

رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفت: ما به توافق 2015 پایبند هستیم به شرطی که دیگران نیز بندهای آن و بالاتر از همه لغو تحریم ها را رعایت کنند.