پاورلیفتینگ {کار} خراسان شمالی، قهرمان {انتخابی} گروه سراسری شدسیدجمال وکیلی روز شنبه به خبرنگار ایرنا تصدیق شد: این پاورلیفتینگ {کار} استان در داخل بار ۵۹ کیلوگرم همراه خود گزارش مجموع ۳۸۷.۵ کیلوگرم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اختلاف ۳۲.۵ کیلوگرمی همراه خود نفر دوم همراه خود اقتدار عنوان قهرمانی کودکان ملت را خرید کرد.

وی افزود: رقبا های پاورلیفتینگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرس سینه جام رمضان {انتخابی} رویداد جهان آفریقای جنوبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسیایی هنگ کنگ به همین دلیل ۲۳ فرودین سالجاری به همان اندازه درست در این لحظه- ۲۸ فروردین- به میزبانی اینترنتی چالوس در داخل جاری برگزاری است.

وکیلی نزدیک به خرید قهرمانی الیاس کلابی در داخل رقبا های پرس سینه را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاورلیفتینگ 12 ماه قبلی، اظهار داشت: {در این} رقبا ها کدام ممکن است اسفندماه پارسال به میزبانی اینترنتی اراک همراه خود حضور ۱۸۰ ورزشکار برگزار شد، پاورلیفتینگ {کار} بجنوردی در داخل بار ۵۹ کیلوگرم همراه خود گزارش رکورد ۴۵۰ کیلوگرم در داخل سکوی نخست این رقبا ها ایستاد.

وی ادای احترام به شد: پاورلفتینگ جزو موضوع های فوق العاده با کیفیت صنعتی است کدام ممکن است حضور در داخل رویداد جهان به همین دلیل افتخارات حیاتی عالی ورزشکار محسوب خواهد بود.

پاورلیفتینگ هر دو وزنه ‌برداری قدرتی فرم فعالیت های ورزشی قدرتی است کدام ممکن است ظاهر‌هایی همراه خود فعالیت های ورزشی وزنه ‌برداری دارد؛ این فعالیت های ورزشی جای می دهد سه نوبت برای گزارش موثرترین وزنه است ولی جای می دهد رویدادهای زیادی بوده کدام ممکن است {سرانجام} به پاورلیفتینگ امروزی تبدیل شد به را انتخاب کنید و انتخاب کنید به آماده سازی جای می دهد سه {حرکت} اسکوات، ددلیفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرس سینه است.

خراسان شمالی ۴۵ هیات ورزشی دارد کدام ممکن است حدود ۲۵ هزار ورزشکار پوشش بیمه شده در داخل موضوع های مختلف ورزشی ورزش دارند.