پادشاه عربستان در کنار 5 پسرش + عکس


پادشاه عربستان در کنار 5 پسرش + عکس

العمرانی گفت: اولین تصویر منتشر شده به سال 1393 هجری / 1973 میلادی برمی گردد.

این تصویر خادم حرمین شریفین را نشان می دهد که شاهزاده فیصل و شاهزاده احمد، عبدالعزیز، فهد و سلطان را از راست ایستاده اند.

پادشاه عربستان 12 پسر دارد و ولیعهد فعلی عربستان سعودی، محمد بن سلمان، در آن زمان متولد نشده بود.