ویدئو/ تظاهرات در روسیه علیه فراخوان برای بسیج نیروهای ذخیره برای جنگ


صدها روس در پی تظاهرات علیه فراخوان ها برای بسیج نیروهای ذخیره در روسیه برای جنگ در اوکراین دستگیر شده اند. این تظاهرات در سراسر روسیه گزارش شده و تاکنون دست کم 724 نفر در 32 شهر توسط نیروهای امنیتی دستگیر شده اند. کارشناسان تصمیم کرملین را نشانه کمبود شدید نظامی در جنگ با اوکراین توصیف کرده اند.