«وفایی» نخستین مشاور اسنوکر ایران در داخل رقبا‌های قهرمانی جهانبه گزارش ایرنا، مسابقه اسنوکر قهرمانی جهان به همین دلیل ۲۷ فرودین به همان اندازه ۱۲ اردیبهشت‌ماه را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود حضور ۳۲ ورزشکار برتر «اسنوکر شغل‌ای‌ها» در داخل سالن ستاره فیلم کروسیبل پادشاهی متحد در داخل جاری برگزاری است.

حسین وفایی مشاور اسنوکر ایران ساعت شب قبلی(چهارشنبه) در داخل جدالی در دسترس را انتخاب کنید و انتخاب کنید ظریف سودآور شد ۱۰ بر ۹ مقابل لی‌پی فان زبان چینی به پیروزی رسیده را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای نخستین موارد در داخل گذشته تاریخی جواز حضور {در این} مسابقه را پیدا تنبل.

وفایی نخستین ورزشکار اسنوکر کشورمان است کدام ممکن است جواز حضور {در این} مسابقه را خرید می‌تنبل. او می رود پیش به همین دلیل این سودآور شد در داخل عالی ورزشی برتر سیمون لیشتنبرگ را همراه خود نتیجه نهایی ۶ بر a 0 شکست دهد. وفایی همراه خود این پیروزی‌ هم‌اکنون در داخل کلاس ۱۶ رنکینگ اسنوکر شغل‌ای‌ها حضور داشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید این کلاس بیانگر کار کردن خوب او می رود در داخل 12 ماه جاری اسنوکر جهان است.