وعده وزیر فرهنگ برای توانمندسازی زیرساخت های خراسان جنوبیبه گزارش روز سه شنبه روابط عمومی استانداری خراسان جنوبی «جواد زوانت» در دیدار با «محمدمهدی اسماعیلی» در تهران، ظرفیت های منطقه را به نمایش گذاشت و فرصت های فرهنگی خراسان جنوبی را تشریح کرد.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به ضعیف بودن زیرساخت ها در منطقه گفت: شکست های گذشته باعث این مشکل شده است بنابراین باید وضعیت موجود اصلاح و زیرساخت ها تقویت شود.

وی توجه به نیروی انسانی، توانمندسازی حوزه سخت افزاری و تجهیزاتی و همچنین تکمیل پروژه های نیمه تمام را از خواسته های استان در حوزه فرهنگ و هنر عنوان کرد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ضمن تایید جایگاه فرهنگی خراسان جنوبی، قول های خوبی در خصوص تقویت زیرساخت های فرهنگی و هنری این منطقه داد.

دیدن حوزه های فرهنگی و هنری منطقه خراسان جنوبی در تصویب دور دوم سفر رئیس جمهور از جمله وعده های اسماعیلیان در این دیدار ویژه است.

در ادامه این برنامه، استاندار خراسان جنوبی در دیدار با معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مطالبات کلی منطقه و راهکارهای رفع نیازهای موجود را پیگیری کرد. . الزامات مبتنی بر وعده های وزیران

این جلسه با حضور نماینده فردوس، طبس، سرایان و بشرویه در شورای اسلامی و مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی همراه بود.