وظیفه صندوق هنر تقویت بستر کارت هنر است/ امضای تفاهم نامه با مراکز گردشگری و اتومبیلرانی
تهران – ایرنا – مدیرعامل صندوق اعتباری هنر با اشاره به انعقاد تفاهم نامه با مرکز جهانگردی و اتومبیلرانی، کارت هنر را بستری دانست و گفت: وظیفه ما تقویت این بستر برای خدمت رسانی است. -جهت دار. سازمان ها تشویق می شوند تا به جامعه فرهنگی، هنری و رسانه ای خدمات ارائه دهند.