وزیر ورزش درباره وضعیت الناز رکابی: در حال بررسی هستیم


حمید سجادی وزیر ورزش در پاسخ به سوالی درباره الناز رکابی گفت: در حال بررسی علت این حادثه هستیم. او یک پسر ایرانی و بازیکن تیم ملی است. فدراسیون پیگیر است. هر ورزشکاری در دامان کشور است.

وزیر ورزش درباره وضعیت الناز رکابی: در حال بررسی هستیم

حمید سجادی وزیر ورزش در پاسخ به سوالی درباره الناز رکابی گفت: در حال بررسی علت این حادثه هستیم. او یک پسر ایرانی و بازیکن تیم ملی است. فدراسیون پیگیر است. هر ورزشکاری در دامان کشور است.

صبح امروز الناز رکابی و اعضای تیم ملی صخره نوردی بانوان در فرودگاه مورد استقبال جمعیت قرار گرفتند. رکابی پس از انکار حجاب این ورزشکار با بیان اینکه مشکل حجاب وی در مرحله پایانی مسابقات تصادفی و به دلیل زمان نامناسب و تماس های نامناسب مسئولان مسابقات بوده، مورد استقبال مردم قرار گرفت.