وزیرخارجه یمن: موضع مضر محله جهان در داخل قبال فلسطین، صهیونیست‌ها را جری‌تر می‌تدریجیبه گزارش ایرنا به همین دلیل المیادین، شرف ممکن است حتی ذکر شد کدام ممکن است ما بشدت نقض آشکارا رژیم صهیونیستی در داخل حرمت مسجد الاقصی شریف و تعدی به نمازگزاران را از نزدیک محکوم می‌کنیم.

وزیر امورخارجه یمن {تأکید کرد} کدام ممکن است اقدامات رژیم صهیونیستی بدتر کردن عامدانه سختی‌ها برای بحرانی کردن {شرایط} در داخل قلمرو و بهبود رویارویی در داخل اراضی فلسطین است.

پیش به همین دلیل این نیز محل کار سیاسی جنبش انصارالله یمن در داخل اطلاعیه‌ای معرفی شد کدام ممکن است هرگونه تعدی و تجاوز رژیم صهیونیستی به نمازگزاران فلسطینی و نقض مکرر حرمت و قدسیت مسجد الاقصی شریف را از نزدیک محکوم می‌کنیم.

یورش همانطور که صحبت می کنیم (جمعه) نظامیان رژیم صهیونیستی به صحن های مسجد الاقصی و {حمله} به نمازگزاران، روند بزرگ تیم ها و {شخصیت} های فلسطینی را برانگیخت و همراه خود محکومیت این اقدام خطر کردند کدام ممکن است به شدیدترین وجه {پاسخ} جنایت های اشغالگران را خواهند داد.

در داخل پی یورش نظامیان اشغالگر و {درگیری} همراه خود فلسطینان بیش به همین دلیل ۱۶۰ نفر مجروح شدند و در داخل ۱۵ روز جدیدترین بیش به همین دلیل ۲۰ فلسطینی بدست نظامیان صهیونیست به مبایعه نامه رسیده اند.

هفت نفر به همین دلیل شهدای فلسطینی قابل مقایسه با {درگیری} های روزگذشته و همانطور که صحبت می کنیم است. جاری شماری به همین دلیل مجروحان نیز وخیم نیز گزارش شده است.

این اقدام روند بزرگ تیم ها و {شخصیت} های فلسطینی را برانگیخته و همراه خود محکومیت این اقدام خطر کردند کدام ممکن است به شدیدترین وجه {پاسخ} جنایت های اشغالگران را خواهند داد.

دارایی ها مناسب فلسطین به همین دلیل دستگیری کف دست کم ۴۰۰ فلسطینی در داخل {درگیری} های جدیدترین خبر می دهند. ۹۰ نفر به همین دلیل بازداشت شدگان قابل مقایسه با {درگیری} های همانطور که صحبت می کنیم است.