وزیران وعده کاهش مالیات برای پروژه Google را نمی دهند



لوکزامبورگ به جای پیروی از مقامات آمریکایی ، هدایای مالیاتی عظیمی به یک شرکت ثروتمند ارائه می دهد

دیدگاهتان را بنویسید