ورود ایران به عرصه فناوری نوین با موانعی از سوی قدرت های جهانی همراه بوده استبه گزارش ایرنا از دیپلماسی عمومی و اطلاع رسانی سازمان انرژی اتمی، محمد اسلامی روز شنبه در نشست رئیس و رئیس آموزش و پرورش این کشور گفت: موضوع آموزش در این کشور همواره جایگاه ویژه ای داشته است، بنابراین که جایگاه رفیع معلمان و مربیان در وسط جامعه بوده و هست. .

رئیس سازمان انرژی اتمی افزود: فرآیند تبدیل علم و دانش به فناوری و در نهایت به صنعت و ثروت و تأثیرگذاری بر جامعه و زندگی، مهارتی چند سطحی و ترکیبی است که با کار گروهی در ادبیات مدیریت ظاهر می شود.

اسلامی تاکید کرد: باید شرایطی را در مسیرهای مختلف فراهم کنیم تا آموزش و پرورش نیروی انسانی توانمند برای مهارت آموزی و حرکت به سمت شکوفایی ملی بر اساس خلاقیت و نوآوری برنامه ریزی شود تا بتوانیم تربیت نسل آینده را برنامه ریزی کنیم.

وی با بیان اینکه تربیت فرزندان این مرز و بوم در آموزش و پرورش باید بر اساس تحول بنیادین انجام شود، گفت: بر اساس سند راهبردی صنعت هسته ای در افق 1420 در این دوره 20 ساله حداقل 30 هزار پرسنل فقط باید در بخش نیروگاه استخدام شوند کارشناس قطار

معاون رئیس جمهور تصریح کرد: ورود ما به عرصه فناوری های نوین و نوظهور با موانع و ممنوعیت هایی از سوی قدرت های جهانی همراه بوده است زیرا در حال ورود به رأس هرم قدرت هستیم و این هرم سازنده قدرت است.

اسلامی اضافه کرد: تصمیم داریم از مقطع ابتدایی در شهرهایی که تاسیسات هسته ای داریم مدارس ایجاد و توسعه دهیم و در این راستا قول می دهیم حمایت های لازم را از آموزش و پرورش انجام دهیم.