ورزشکاران مشمول در گذشته به همین دلیل اتمام مجوز ورزش، وضعیت امور شخصی را مطمئن کنندبه گزارش ایرنا به همین دلیل پلیس، گروه فرآیند پایه انتظامی ملت در داخل اطلاعیه‌ای معرفی شد: آن قرار است دسته به همین دلیل ورزشکاران مشمول تخصصی ایجاد می کند مرحله خدمه سراسری و لیگ برتر مشغول ورزش ورزشی هستند و به همین دلیل تسهیلات ویژه مشمولان ورزشکار شغل‌ای و قهرمانی استفاده بیشتر از می‌کنند، اجباری است در گذشته به همین دلیل اتمام مجوز ورزش ورزشی وضعیت امور خدمتی شخصی را تصمیم گیری پروژه کنند به همان اندازه وارد غیبت نشوند.

براساس تسهیلات تصور می شود، خدمت فاصله نیاز برای ورزشکاران مشمول در داخل مرحله خدمه سراسری کمتر از به همان اندازه سن ۳۰ سالگی تمام و در داخل مرحله لیگ برتر به همان اندازه سن ۲۸ سالگی تمام، در داخل صورت استمرار ورزش و برابر ضوابط به تعویق می‌افتد.

خدمه‌های ورزشی موظف به رعایت ضوابط یادشده هستند و خواهد شد به همین دلیل به کارگیری مشمولان ورزشکاری کدام ممکن است مهلت آنان به اتمام رسیده خودداری و آنان را برای ایجاد پروژه وضعیت امور خدمتی به گروه فرآیند پایه راهنمایی کنند در هر مورد دیگر این دسته به همین دلیل ورزشکاران وارد غیبت شده و مجوز یکپارچه ورزش ورزشی را ندارند.

براساس این گزارش، مشمولان و خانوار‌های آنان برای خرید داده ها تا حد زیادی می‌توانند با استفاده از پایگاه {اطلاع رسانی} گروه به نشانی www.vazifeh.police.ir، سامانه تلفن همراه گویا به شماره ۰۹۶۴۸۰ هر دو کانال گروه در داخل پیام رسان سروش به نشانی [email protected] به همین دلیل فینال گزارش ها خدمت سربازی مطلع شوند.