واکنش تهران به اقدامات آمریکا که از تحریم های جدید علیه ایران خبر داد


سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به اعلام چند تحریم جدید یکجانبه آمریکا در تجارت با کشورمان، تصریح کرد: اعتیاد کاخ سفید به تحریم و استفاده ابزاری از آن، نشانگر نظام سلطه آمریکا و تغییر است. دولت در این کشور تفاوتی در رویکرد خود ایجاد نمی کند.

واکنش تهران به اقدامات آمریکا که از تحریم های جدید علیه ایران خبر داد

گزارش سادگیناصر کنعانی در این رابطه افزود: مسئولان دولت بایدن بارها سیاست فشار حداکثری ترامپ را سیاستی شکست خورده و بی ثمر خوانده اند، اما در عمل این سیاست شکست خورده را ادامه داده و حتی گسترش داده اند تا جایی که حتی در روند کار تلاش های جاری آنها این اقدام بیهوده و مخرب را از ادامه مذاکرات برای بازگشت به توافق بازنخواهند داشت.

کنعانی در ادامه تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران اولاً نسبت به اصرار کاخ سفید بر ادامه تحریم‌ها واکنش قاطع، قاطع و فوری نشان خواهد داد و ثانیاً تمام اقدامات لازم را برای خنثی کردن آثار منفی احتمالی انجام خواهد داد. تحریم ها محدودیت در تجارت و اقتصاد کشور موثر خواهد بود.

سخنگوی وزارت امور خارجه در پایان تصریح کرد: این تحریم ها دقیقا همزمان با شرایطی که مردم ایران در اثر سیل متحمل خسارات جانی و مالی زیادی شده اند، ماهیت فریبکارانه و تسلیت مردم ایران را به خوبی آشکار می کند. نماینده ویژه آمریکا در امور ایران.