واکنش ایران به اظهارات اخیر وزیر خارجه آمریکا


به گزارش ایسنا، ناصر کنعانی در صفحه توئیتر خود نوشت: چگونه آمریکا با سابقه ننگین حقوق بشر در داخل و خارج خود را در موقعیت اخلاقی برتر ببیند و به جهانیان موعظه کند؟

واکنش ایران به اظهارات اخیر وزیر خارجه آمریکا

آقای بلینکن باید به خاطر داشته باشد که او وزیر امور خارجه کشوری است که پلیس آن تنها در 9 ماه به 730 نفر، اکثرا سیاه پوستان، تیراندازی کرده و کشته است.

واکنش ایران به اظهارات اخیر وزیر خارجه آمریکا

انتهای پیام