واژگونی خودروی استفاده در داخل اصفهان عالی کشته و 4 مصدوم داشتسخنگوی قلب حوادث و فوریت‌های پزشکی استان اصفهان به  خبرنگار ایرنا ذکر شد: این حادثه رانندگی ساعت ۱۷ و ۴۱ {دقیقه} پنجشنبه به اورژانس پیش بیمارستانی گفتن و ۲ واحد امدادی به محل اعزام شدند.
عباس عابدی افزود: {در این} سانحه رانندگی یک دختر ۳۰ ساله جان شخصی را به دلیل بازو داد.
وی خاص کرد: ممکن است همچنین {در این} حادثه ۴ نفر شامل می شود ۳ شخص ۳۱ به همان اندازه ۵۵ 12 ماه و نوزاد ۴ ساله مصدوم شدند.
سخنگوی قلب حوادث و فوریت‌های پزشکی استان اصفهان تصریح کرد: مصدومان این حادثه پس به دلیل اکتسابی شرکت ها مقدماتی درمانی به بیمارستان الزهرا (س) منتقل شدند.
دلیل حادثه در داخل بازو ارزیابی است.
جیلان‌آباد کشاورزی به دلیل ویژگی ها فاز مرکزی شهرستان اصفهان در داخل ۲۵ کیلومتری کلان شهر اصفهان است.