هیچ فوتی به همین دلیل ابتدای پیک {ششم} تا این مرحله در داخل شاهین‌دژ پرونده نشده استامین قلندرزاده روز پنجشنبه در داخل ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود خبرنگار ایرنا افزود: به همین دلیل ابتدای شیوع کرونا در داخل ملت تا این مرحله ۱۸۸ نفر به همین دلیل مبتلایان اذیت در داخل شهرستان شاهین دژ جان شخصی را به همین دلیل انگشت اطلاعات اند که این امر به همین دلیل زمان تحریک کردن پیک {ششم} {در این} شهرستان تا این مرحله متوقف شده است.

وی همراه خود خاص اینکه واکسیناسیون به همین دلیل عناصر بسیار مهم در داخل به مقیاس عقب نابودی را انتخاب کنید و انتخاب کنید میر کروناست، شکسته نشده داد: هم اکنون حدود ۳۹ شانس گروه عملکرد بالای 5 12 ماه این شهرستان نسبت به اکتسابی دُز {سوم} واکسن شخصی اقدام کرده‌اند که به همین دلیل این حیث رتبه دوم استان آذربایجان غربی بعد به همین دلیل ارومیه را به شخصی اختصاص اطلاعات است.

سرپرست وب بهداشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید {درمان} شاهین‌دژ  تاکید کرد: این شهرستان بدون در نظر گرفتن آنکه به همین دلیل لحاظ تزریق واکسن کرونا به همین دلیل معمولی استانی جلوتر است ولی همچنان خواستن است ساکنان تقریباً در مورد شیوع سویه اخیر کرونا نسبت به اکتسابی مرحله {سوم} واکسن شخصی در داخل اسرع وقت اقدام کنند.

قلندرزاده شکسته نشده داد: ۸۵ شانس اشخاص حقیقی بالای 5 12 ماه {در این} شهرستان دز نخست را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۵ شانس همین کلاس سنی نیز {هر} ۲ دز واکسن کرونای شخصی را اکتسابی کرده‌اند تخصصی ایجاد می کند این ارتباط نیز شاهین دژ رتبه {سوم} استان را دارد.

وی در رابطه با اینکه این شهرستان هم اکنون در داخل سناریو زرد کنار آمدن با کرونا قرار دارد، تاکید کرد: این یک ضرورت است که همراه با واکسیناسیون، روش‌نامه‌های بهداشتی نیز به صورت فشرده رعایت شود به همان اندازه بتوان در داخل دوران شیوع پیک {ششم} به همین دلیل تلفات انسانی توقف کرد.

به گزارش ایرنا، شاهین‌دژ همراه خود ۹۸ هزار نفر گروه در داخل جنوب آذربایجان‌غربی یافت می شود؛ این شهرستان به همین دلیل جمله نخستین شهرستان‌های آذربایجان‌غربی بود که شیوع {بیماری} کرونا در داخل آن خواهد شد تثبیت شد.

تا این مرحله ۳۵۷ هزار نفر درآذربایجان غربی به کرونا اذیت شدند که ۲.۱ شانس به همین دلیل قرار است به آنها بروند جان شخصی را به همین دلیل انگشت اطلاعات اند.