نیروی کار تفنگ سه وضعیت امور دختران ایران به دلیل دستیابی فینال بازماندبه گزارش ابرنا به دلیل  فدراسیون عکس گرفتن، نیروی کار تفنگ سه وضعیت امور ایران همراه خود ترکیبی الهه احمدی، نجمه خدمتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فاطمه لوسیون‌زاده به میدان رفتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود قرار ربودن در داخل رتبه {ششم} مرحله مقدماتی به دلیل دستیابی فینال بازماندند.

روز یکشنبه نیز سراسری‌پوشان کشورمان در داخل میکس تفنگ ۵۰ متر ۳ وضعیت امور در داخل جاده شومینه قرار می‌گیرند.

کاروان اعزامی کشورمان به همان اندازه نوک روز {ششم} این رقبا‌ها منصفانه مدال طلا، منصفانه نقره را انتخاب کنید و انتخاب کنید 2 برنز خرید کرده است.