نیروی انتظامی برای تامین ایمنی همواره در داخل صحنه استبه گزارش ایرنا به نقل به همین دلیل پایگاه خبری پلیس آیت الله عبدالکریم فرحانی روز جمعه در داخل آیین تشییع پیکر پاک را انتخاب کنید و انتخاب کنید مطهر شهید “مصطفی رفیع زاده” در داخل شهرستان ماهشهر در داخل مخلوط خبرنگاران تصدیق شد: در این زمان نیروهای مسلح ما بخصوص اعضای خانواده نیروی انتظامی برای تامین ایمنی افراد به صورت {شبانه روزی} در داخل میدان هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید جانفشانی می کنند.

وی افزود: افراد ما هیچگاه انگشت به همین دلیل انقلاب، اطاعت به همین دلیل مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ولایت را انتخاب کنید و انتخاب کنید حفاظت به همین دلیل ایمنی این مملکت بر نمی‌دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید دشمن نیاز به بداند کسی کدام ممکن است ایمنی این انقلاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید افراد را خطر تنبل همراه خود پاسخ از حداکثر افراد، نیروهای مسلح را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیروهای انتظامی مواجه ممکن است.

پیکر پاک را انتخاب کنید و انتخاب کنید مطهر استوار یکم شهید مصطفی رفیع زاده به همین دلیل شهدای مدافع ایمنی روز جمعه همراه خود حضور پر شور افراد ماهشهر تشییع شد.

{در این} {مراسم} محل ستاد فرماندهی ماهشهر برگزار شد جمعی به همین دلیل افراد،  خانوار های شهدا،  روحانیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید همرزمان شهید نمایندگی داشتند.

شهید “مصطفی رفیع زاده”  به همین دلیل پرسنل انتظامی ماهشهر روز پنجشنبه در داخل {درگیری} همراه خود سارقان مسلح به سطح رفیع بیانیه سوگند خورده نائل به اینجا رسید.

پیکر مطهر وی برای تشییع را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاکسپاری به زادگاهش شهرستان باغملک {انتقال} کشف شد.