نقش مشاوره ای شورای تشخیص جدی و بسیار مهم است


گزیده ای از بیانات رهبر انقلاب در دیدار اعضای شورای تشخیص:

نقش مشاوره ای شورای تشخیص جدی و بسیار مهم است

به گزارش معتدل به نقل از ایسنا، گزیده بیانات حضرت آیت الله خامنه ای در این دیدار به شرح زیر است:

شورای ابلاغ انطباق مجموعه بسیار مهمی برای جمهوری اسلامی ایران است. این مجموعه مجمع به دلیل متشکل شدن از نخبگان مجرب می تواند نگاهی همه جانبه به مسائل کشور داشته باشد. این مجلس در نظام جمهوری اسلامی جایگاه بسیار والایی و معتبری دارد و می تواند داشته باشد. و این موضع ادامه دارد، در آینده نیز همینطور خواهد بود.

در بین شما کسانی هستند که مقامات عالی دولتی یا حقوقی یا قضایی دارند، میدان کار را می شناسند و می دانند اجرا یعنی چه، قانون گذاری یعنی چه، نقش آنها در مسائل کلی سیاست گذاری نقش مشورتی است که نباید بدیهی انگاشته شود. . این خیلی مهمه.

این احساس که دسته جمعی می نشینند، فکر می کنند، کار می کنند، بررسی می کنند و به همان نتیجه می رسند. این روحیه مشورت بسیار مهم است. یعنی درست است که در مورد آنچه به شورا فرستادیم فکر و رایزنی شده است، اما اینکه رایزنی این مجمع مهم بر اساس این موضوع باشد یا خیر بسیار متفاوت است. به همین دلیل است که از آن استفاده می کنیم، ذهن ما را باز می کند، گاهی ممکن است آنچه به عنوان نصیحت گفته می شود مورد تایید قرار نگیرد، اما افکار جدیدی ایجاد می کند و راه های جدیدی را برای ما باز می کند.

مداوم