نفرت رئیس جمهور از ایران: من باید صدای ملت باشمبه گزارش خبرنگار حکومتی ایرنا، آیت الله سید ابراهیم رئیسی در بخشی از گفت و گوی خود در مسیر نیویورک در پاسخ به اینکه مردم ایران از حضور شما در خاک آمریکا چه انتظاری دارند، گفت: من در جایگاهی قرار گرفتم و در جایگاه خودم قرار گرفتم. از من خواست که صدای مردم ایران باشم.

رئیس جمهور (با مکثی کوتاه) ادامه داد: ما باید آن صدا را بر اساس وظیفه خود بلند کنیم و بگوییم این کشور حق طلبی و عدالت طلبی دارد.

آیت الله رئیسی در پاسخ به آنچه در این مکث فکر کردید، یادآور شد: یاد شهدا هستم. (رئیس جمهور با بدخواهی) این صدا باید شنیده شود.

وی افزود: هرکس با هر تریبونی که دارد باید این کار را انجام دهد و این وظیفه اوست.

این وضعیت مال ما نیست/ قدرت حضور مردم است

آیت الله رئیسی گفت: الان در شرایطی هستم که مال ما نیست. همانطور که در فرودگاه مهرآباد گفتم، سرلشکر شهید سلیمانی این وضعیت را ایجاد کرد. حضور دولت این وضعیت را ایجاد می کند. این قدرت حضور ملت است و اگر کسی فکر کند این قدرت متعلق به آنهاست، اشتباه است.

رئیس جمهور تصریح کرد: خون شهدا، رهنمودهای امام (ره) و رهبری و صبر مردم این قدرت را ایجاد و تولید کرده است.

وی صبر مردم در این 43 سال را مثال زد و ادامه داد: پس به عنوان نماینده این قوه که خود طلبه است نباید احساس کند فلانی است بلکه باید احساس کند که نماینده مردم است. مردم. قدرتی که با توکل به خدا و ایجاد حضور و صبر حاصل می شود