نظرات ایران برای جمع بندی مذاکرات به هماهنگ کننده ارسال شدبه گزارش صبح جمعه ایرنا، سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: پس از دریافت پاسخ آمریکایی ها، تیم کارشناسی جمهوری اسلامی ایران آن را به دقت مورد بررسی قرار داد و پاسخ ایران پس از ارزیابی در سطوح مختلف، تدوین و ارسال شد. به هماهنگ کننده امشب .

کنعانی تصریح کرد: متن ارسالی رویکرد سازنده ای با هدف به نتیجه رسیدن مذاکرات دارد.

به گزارش ایرنا، جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 25 اوت (25 مرداد) نظرات و درخواست های خود را در خصوص پیشنهاد اتحادیه اروپا در خصوص تحریم ها مبنی بر لغو مذاکرات وین ارسال کرد و پس از گذشت بیش از یک هفته، ایالات متحده نیز نظرات خود را در خصوص این پیشنهاد ارسال کرد. 24 آگوست. (24 اوت) در این زمینه خود را به اتحادیه اروپا معرفی کرد.

پس از پایان این دور از مذاکرات، مقامات آمریکایی و اتحادیه اروپا مدعی شدند که متن نهایی به همه طرف ها ارائه شده است که قابل تغییر نیست و یا باید پذیرفته شود یا مذاکرات شکست خورده اعلام شود که خارجی های ایران آن را تکذیب کردند. و مقامات وزارتخانه اعلام کرده اند که با توجه به ادامه بحث در مورد چند موضوع مهم، هنوز در مرحله ای قرار نگرفته ایم که بتوانیم درباره نهایی کردن متن توافق در وین صحبت کنیم.

مذاکرات با رسیدن به خط پایان به مرحله مهمی رسیده است و توافق نهایی در انتظار تصمیم سیاسی غرب به ویژه آمریکا به عنوان طرف ناقض توافق 1994 است.

هیأت جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد: دستیابی به توافق ضروری است، ثبات لغو تحریم ها به نوعی تضمین شده است و این موضوع نباید به عنوان اهرم فشاری برای استفاده در آینده علیه ایران باقی بماند. و به دنبال توافقی است که در آن منافع اقتصادی مردم تضمین شود. موانع تجارت خارجی ایران برداشته شود و محدودیت های غیرقانونی فروش نفت برداشته شود.

از این منظر اگر مخالفان خواسته های منطقی ایران و لزوم شکل گیری یک توافق پایدار و قابل اعتماد را بپذیرند، توافق نهایی حاصل خواهد شد.