نخستین جلب رضایت مردم استاندار اردبیل در داخل 12 ماه ۱۴۰۱ برگزار شد


به گزارش ایرنا، {در این} جلب رضایت مردم کدام ممکن است ۶ ساعت اندازه کشید، سیدحامد عاملی ضمن صدور دستورالعمل ها اجباری مسائل مطرح‌ شده به دلیل سوی اهالی را به مسئولان مربوطه برای تصور را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفع ماده ارجاع داد.

نخستین ملاقات مردمی استاندار اردبیل در سال ۱۴۰۱ برگزار شد